Norwegian Tongue Twisters

20 Norwegian Tongue Twisters for Regular Practice in 2024

Word pronunciation has been found to improve when tongue twisters are used. Tongue twisters from Norwegian also assist to lengthen and enhance the range of motion in your mouth.

Tongue Twisters can assist you in determining which words and sounds you have trouble pronouncing. Tongue twisters are an excellent method to practice speaking.

Here is the list of the top Norwegian tongue twisters to try out:1. Fiskesuppe, fersk og fin, fylt med fargerike fisker.

2. Sju sjøsjuke sjømenn satt seg på sjøen og spiste sjokolade.

3. Rød lue på rød mann, raskt og riktig.

4. Tre trøtte tigre trasket trøtt gjennom tett tåke.

5. Seks sjeler satt seg sammen og sang sanger om solen.

6. Høye hatter, høye hatter, henger på en hattestativ.

7. Fire frosne frosker frøs fast i fryseren.

8. Gule gummistøvler går gjennom grønne gressletter.

9. Tretten tøffe tømmermenn tømte tømmerstokker.

10. Syv søte sauer sover sakte i solen.

11. Lille Lise lærte å lese, men leste litt for lite.

12. Fem fine fargerike flagg flagrer i vinden.

13. To tøffe tigre tøffer tøft gjennom tett terreng.

14. Elleve elefanter elsker å spise epler.

15. Ni nysgjerrige nisser nøtter napper.

16. Åtte apekatter apet etter aprikoser.

17. Tolv tøffe tømrere tømmer tømmerstokker.

18. Fem flinke fiskere fisker fisk i fjorden.

19. Syv sultne sjømenn spiste sjøgress i solnedgangen.

20. Fire fargerike flagg flagrer fint i vinden.

Finally, tongue twisters are a great party trick to use while meeting new people. It’s a fantastic method to work on your pronunciation. You must concentrate on the individual sounds when reading a tongue twister.

I recommend starting slowly and gradually increasing the speed. Shorter ones should be repeated a number of times.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *